ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้งที่5/2565)