ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ข้อมูลการติดต่อ
 
ข้อมูลการติดต่อ กลับหน้าหลัก

 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (วิทยาเขตสงขลา)

         ที่อยู่  :  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (อาคาร 18)

         หมายเลขโทรศัพท์  :  0-7431-7600 ต่อ 7903 หรือ 7911

         หมายเลขโทรสาร   :  0-7431-7823

 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (วิทยาเขตพัทลุง)

         ที่อยู่  :  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

         หมายเลขโทรศัพท์  :  0-7467-3225 ต่อ 7913

         หมายเลขโทรสาร   :  0-7431-7823

ถาม – ตอบ :    e-mail  tsu-finance@tsu.ac.th

                   Facebook : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ม.ทักษิณ

                                  https://www.facebook.com/profile.php?id=100053061861316

                  Line  :

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง